Πέτρος Δούκας

Πέτρος Δούκας

• Δήμαρχος Σπάρτης

• Πρόεδρος Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ICC - The International Chamber of

Commerce Greece)

• Πρόεδρος, Capital Partners SA Athens

• πρ. Πρόεδρος (2018) ΕΕΔΕ, The Hellenic Management Association

• Distinguished Fellow of the Global Federation of Competitiveness Councils, Washington DC

• Δια Βιου Μέλις, The Jockey Club of Greece - Φίλιππος Ένωσις

• πρ. Βουλευτής, Περιφέρεια Αττικής

• πρ. Υφυπουργός Οικονομικών

• πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών

• πρ. Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΓΕΤ Ηρακλής, της PEPSICO Ελλάδας, της

ERICSSONΕλλάδας, της NOVA PAY-TV GROUP

• πρ. Επικεφαλής (Country Head) & Treasurer της CITIBANK Ελλάδας, Corporate, Institutional

&Investment Banking Group

• πρ. Vice-President, CITIBANK New York, Treasury Division

• Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ

• Ph.D Econ. New York University, MBA Fin. Columbia U., MA Econ. NYU, BA Intl.Affairs, The

GeorgeWashington University

Συγγραφικό Έργο

• a 188-page tome on “Greece in the Era of the Euro”, 1999

• a 1000-page book, currently being edited for its 7th edition, on “Modern Economic and

ManagementTheories and Classical Greek Thought”, first published in 2003

• a 400-page tome, on “Sparta: The First Republican Democracy” to be published by end-

February2021

• a 600-page tome, expected to be published this coming May 2021, on "The Causes of the Rise

andFall of the Ancient Athenian Democracy".

• a 200-page tome to be published sometime early in Septelber 2021, on "24 Centuries before

Marx:Communist Ideas in Ancient Greece"

• a 200-page tome to be published in 2021 on “Ancient Greek Ideas and Thoughts on Leadership